Nilai Kepercayaan

Dikisahkan ada sebuah keluarga yang didalamnya penuh dengan sikap saling curiga. Hal tersebut disebabkan hilangnya kejujuran dari masing-masing anggota keluarga. Pada suatu ketika, sang Ayah sebagai kepala keluarga, menghadiri event…

Read more »